سود ارزشمندترین شرکت بازار سرمایه ایران باز هم افزایش یافت

صورت مالی تلفیقی منتهی به 30 آذر 1401 بزرگترین و ارزشمندترین شرکت بازار سرمایه ایران در حالی در کدال منتشر شد که برای نخستین بار از تاسیس هلدینگ خلیج فارس، این گزارش از نظر حسابرسی مقبول و بدون بند و نکات حسابرسی است که نشان از عملکرد دقیق مالی فارس است.
سود ارزشمندترین شرکت بازار سرمایه ایران باز هم افزایش یافت
دیگران چه می خوانند:

به نقل از روابط عمومی شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس، از دیگر نکات قابل توجه این صورت مالی، افزایش بیش از 20 درصدی سود تلفیقی فارس نسبت به مدت مشابه است.
بر اساس این گزارش سود تلفیقی 6 ماهه منتهی به 30 آذر 1401 از مبلغ 44 هزار و 945 میلیارد و 429 میلیون تومان به 54 هزار و 106 میلیارد و 89 میلیون تومان افزایش یافته است.
همچنین سود پایه هر سهم قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی از 732 ریال به 869 ریال نسبت به مدت مشابه افزایش داشته است.
از سوی دیگر درآمد عملیاتی بزرگترین هلدینگ پتروشیمی کشور با افزایش حدود 73 درصدی به رقم بی‌سابقه 186 هزار و 677 میلیارد و 459 میلیون تومان در مدت شش ماهه منتهی به پایان آذر رسید.
از دیگر نکات قابل توجه این گزارش افزایش 265 درصدی سود شرکت اصلی است.

سود ارزشمندترین شرکت بازار سرمایه ایران باز هم افزایش یافت

اخبار وبگردی:

آیا این خبر مفید بود؟