با وجود قوانین موثر و کارآمد مناطق آزاد تاکنون اراده‌ای برای اجرا  وجود نداشته است/ ظرفیت ماکو در اقتصاد گردشگری بی بدیل است

حسین گروسی در کنگره بین المللی  توسعه و توانمندسازی اقتصاد گردشگری گفت:‌  علیرغم اینکه قوانین موثر و کارآمدی برای توسعه مناطق آزاد (طبق ماده ۶۵ احکام دائمی توسعه کشور) و قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی وجود دارد تاکنون اراده ای برای اجرای آن وجود نداشته است.
با وجود قوانین موثر و کارآمد مناطق آزاد تاکنون اراده‌ای برای اجرا  وجود نداشته است/ ظرفیت ماکو در اقتصاد گردشگری بی بدیل است

حسین گروسی در کنگره بین المللی  توسعه و توانمندسازی اقتصاد گردشگری گفت:‌  علیرغم اینکه قوانین موثر و کارآمدی برای توسعه مناطق آزاد (طبق ماده 65 احکام دائمی توسعه کشور) و قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی وجود دارد تاکنون اراده ای برای اجرای آن وجود نداشته است. 

وی افزود: منطقه آزاد ماکو در چشم انداز پیش‌رو با توجه به ظرفیت‌های گسترده در حوزه‌های اقتصادی، گردشگری و کشاورزی می‌تواند به قطب اقتصادی و پررونق گردشگری کشور تبدیل شود.

دیگران چه می خوانند:

با وجود قوانین موثر و کارآمد مناطق آزاد تاکنون اراده‌ای برای اجرا  وجود نداشته است/ ظرفیت ماکو در اقتصاد گردشگری بی بدیل است

اخبار وبگردی:

آیا این خبر مفید بود؟